V Krupce má mládež zelenou

Většina fotbalistů  je z Krupky nebo blízkého okolí. S velkým nadšením  se v tréninkové přípravě připravují na soutěže v krajské úrovni. Zúčastní se turnajů, které jim rovněž pomáhají jako příprava na jejich závodní činnost a je radost je při jejich sportovních zápoleních sledovat.

V přípravě i závodní činnosti našim mladým fotbalistům pomáhají zkušení trenéři, kteří je vedou tak, aby jejich výsledky byly co nejlepší. Krajská úroveň fotbalu není jednoduchá vzhledem k velké konkurenci ostatních fotbalových klubů.

Fotbalovému oddílu tvoří zázemí a domácí základnu náš městský stadion, kde mají naši mladí fotbalisté vše, co ke svým sportovním výkonům potřebují. 

Financování fotbalového oddílu, který sdružuje cca 177 fotbalistů by bez pomoci dotací města Krupky, Ústeckého kraje, MŠMT Praha nebylo vůbec možné, proto všem patří za tuto pomoc velký dík.